Toespraken

Reactie CU-SGP op het Bestuurs- en Beleidsakkoord 2018–2022, Schiedam, 16 mei 2018. Bouwen met nieuwe energie.

stadskantoorwoensdag 16 mei 2018 21:43 De CU-SGP-fractie had in de vorige raadperiode ergens een plaats in het midden, terecht. We waren en zijn geen coalitiepartij en ook geen oppositiepartij. De vorige vergadering zaten we op de ene vleugel en nu op de andere vleugel in de zaal. Ook met links of rechts zijn we niet goed te duiden. Als christelijke politieke partij zijn we primair bezig om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze stad mede invulling te geven. Wat is de beste koers en wat zijn de bakens voor deze maritieme stad aan de Nieuwe Waterweg. lees verder

Speech bij de installatie van de raadsleden

E76B8631.jpgdonderdag 29 maart 2018 21:50 Beste Schiedammers en collega’s raadsleden, voorzitter: Een nieuw mandaat en dat van Godswege omdat de Schepper van hemel en aarde overheden heeft ingesteld en hun gezag wil bevestigen mits zij ... lees verder

Maidenspeech Robert Berns

IMAG0033donderdag 27 maart 2014 20:00 Op dinsdag 27 maart werden alle leden van de nieuw gekozen raad door burgemeester C.H.J. Lamers beëdigd en geïnstalleerd.
Hierna kregen alle fractievoorzitters de gelegenheid om terug te blikken op de verkiezingen en in het kort een statement af te leggen over de weg die we bij de collegevorming zouden moeten inslaan. Als fractievoorzitter van een nieuwe partij was dit voor Robert Berns zijn Maidenspeech. lees verder