Gemeentebestuur

Dienstverlening

De ChristenUnie-SGP juicht de getoonde inzet in de verandering van de ambtelijke organisatie van de afgelopen jaren toe. Graag zien we nog een flinke verbetering in de snelheid en zorgvuldigheid van de beantwoording van vragen en reacties van burgers aan de burgemeester en wethouders van onze stad. We willen ook dat de gemeente aandacht heeft voor de kwaliteit en continuïteit bij ondersteuning van maatschappelijke initiatieven die uit de stad zelf komen, en dat zij haar eigen verwachtingen hierbij duidelijk maakt. Iedereen moet bij deze ondersteunde initiatieven welkom kunnen zijn. Waar initiatieven kunnen samenwerken, moet dit gepromoot worden.

De gemeente Schiedam voert een groot aantal taken van haar bestuurlijke verantwoordelijkheden uit in samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, hulpverlening, milieu en veiligheid. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de gemeente hierin alert blijft controleren, inspreken en kaders stellen. Samenwerking geeft kansen en risico’s. Kansen om problemen efficienter en effectiever aan te pakken, maar ook risico’s waar aandacht voor maatwerk en lokale sterke punten verloren kunnen gaan. Hier willen we voor waken.

Financieel gezond

Doordat Schiedam nog een erfpacht kent, verdient zij aan de grond binnen haar stadsgrenzen. Hier staat echter een schuldenlast tegenover, mede door het opkopen van grond en grote investeringen in bijvoorbeeld sportaccomodaties en verschillende soorten woningen. Door bij deze projecten de grootste risico’s bij de ontwikkelaars te leggen, bleven grote tegenvallers uit en is Schiedam financieel gezien gezond. De ChristenUnie-SGP is hier blij mee en ziet dat de financiën op orde en overzichtelijk zijn.

We zien grote uitgaven in de zorg vanuit de gemeente, nu meer en meer verantwoordelijkheid vanuit de landelijke overheid naar de gemeente wordt doorgeschoven. Dit is zowel op medisch, als sociaal gebied. De ChristenUnie-SGP wil dat we op onze centen blijven passen en kijken hoe we de draaglast op sociaal gebied eerlijk kunnen delen met omliggende gemeenten. Financiële ruimte voor nieuwbouw en ondersteuning van particuliere initiatieven moet blijven bestaan.