Duurzaamheid

Graag ziet de ChristenUnie-SGP dat ook Schiedam de doelen voor de energietransitie in 2050 haalt, door dan netto geen CO2 meer uit te stoten. De duurzaamheidsmanager van afgelopen periode zou wat ons betreft ook komende periode daar een belangrijke rol in moeten spelen. Waar mogelijk worden subsidies ingezet om lokale initiatieven de wind in de rug te geven. Dit kan door de effectiviteit van initiatieven te onderzoeken en de meest effectieve initiatieven het meest te ondersteunen.

De ChristenUnie-SGP wil dat ook Schiedam zich inzet om het lokale milieu te verbeteren en het klimaatprobleem aan te pakken. We zien in uitbreiding van het openbaar vervoer een goede mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. We hebben in afgelopen periode al verdere achteruitgang van de leefomgeving een halt proberen toe te roepen, door bijvoorbeeld het aantal bomen in Schiedam gelijk te houden. Ze dragen namelijk bij aan het microklimaat, geven lokale verkoeling en verminderen de hoeveelheid fijnstof en geluidshinder. Helaas is hierin al een grote achteruitgang geweest door de verdere aanleg van de A4, waarbij ongeveer 5000 bomen zijn gekapt. Een ander probleem is de verdere toename van de hoeveelheid regen. We zien graag, dat de totale bestrating van Schiedam afneemt, zodat er weer meer ruimte komt voor de opvang van regenwater om een overvolle riolering te voorkomen. Bij nieuwe projecten willen we dan ook dat Schiedam blijft vergroenen.