Speerpunten

Wij staan voor:

  • Saamhorigheid, recht en respect voor het leven

Wij werken aan harmonieus samenleven, en bestrijden uitbuiting en geweld.

  • Betere communicatie met de burgers en bedrijven in de stad

Afstemming met burgers en bedrijven is belangrijk.

  • Helpende handen voor wie dat nodig heeft om zelfredzaam te leven

Ondersteuning waar nodig bij bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, mantelzorg en schulden.

  • Een kleurrijk en gastvrij Schiedam

Ruimte voor verscheidenheid van Schiedammers.

  • Meer aandacht voor een gezonde en duurzame leefomgeving

Meer groen en minder geluidsoverlast en uitstoot van CO2 en fijnstof.

  • Ondernemen met elkaar

Het voor goede bedrijven in Schiedam. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om door middel van leerwerkplekken ook jongeren aan zich te binden.

  • Stabiele gezinnen als start voor het leven

(V)Echtscheidingen voorkomen, door voorlichting, begeleiding en bemiddeling.