Wonen

De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente meer regie moet gaan voeren op het gebied van nieuwbouw in een meerjarig woningbouwprogramma. In dit strategisch plan moet ze meer aandacht blijven geven voor sociale cohesie, milieu, de bestaande en nodige infrastructuur en diversiteit binnen de stad, om zo structurele verpaupering te voorkomen.