Werken

Schiedam heeft een drietal bedrijventerreinen en een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven in de maritieme en de medische sector. Om de kwaliteit van het plaatselijke ondernemings- en vestigingsklimaat te waarborgen bestrijden we gericht de vestiging van criminele organisaties die onder een dekmantel van een bonafide bedrijf ondermijnende activiteiten uitoefenen.

Volgens onderzoek blijft de komende tijd de werkgelegenheid voor lager geschoolden in onze regio nog verder teruglopen. Werkgevers zien hierbij vaak dat jongeren niet de kunde en/of mentaliteit hebben die zij nodig hebben. De ChristenUnie-SGP wil met de werkgevers in gesprek blijven om te kijken waar werkstages de drempel voor jongeren naar werk kan verlagen.