Veiligheid

De ChristenUnie en de SGP zijn politieke partijen die willen waken over de levensbeschouwelijke waarden in de samenleving. Wij zien graag een sterke rechtstaat die opkomt voor de zwakkeren en onderdrukten in de samenleving. Zolang er op enig moment in Schiedam nog medemensen misbruikt worden of met (huiselijk, seksueel, crimineel) geweld geconfronteerd worden, bestrijden we dat met alle wettige middelen. Hierbij is veel maatwerk betrokken en moeten we vanuit de Raad betrokken blijven meedenken. Ook initiatieven waarbij inwoners zelf kunnen meehelpen met de bestrijding van criminaliteit door sociale controle en het actief kunnen melden van verdacht gedrag juichen we van harte toe.