Speech bij de installatie van de raadsleden

E76B8631.jpgdonderdag 29 maart 2018 21:50

Beste Schiedammers en collega’s raadsleden, voorzitter:

Een nieuw mandaat en dat van Godswege omdat de Schepper van hemel en aarde overheden heeft ingesteld en hun gezag wil bevestigen mits zij zich door Zijn Woord laten gezeggen. Wanneer het ontzag voor de Schepper wordt ondermijnd, valt ook het ontzag voor ouders en overheden weg. Het leven naar al Gods geboden, houdt een belofte van Leven met een hoofdletter in. Jezus stelde “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.  Christelijke partijen dienen de Nederlandse rechtstaat juist vanwege de scheiding van kerk en staat. Zo kan iedereen in vrijheid van overtuiging en geloof de Schepper naar eer en geweten in deze samenleving dienen.  We zoeken de vrede te bevorderen in deze stad omdat dat de weg openhoudt je hier goed voor te bereiden op het komende Koninkrijk van God.

Ik zal daarom niet het specifieke belang van een of ander geloof verdedigen maar proberen de grondslagen van de Nederlandse rechtstaat te versterken. Daarom zijn wij voorvechters voor goede huwelijken en gezinnen, een rustdag in de week,meer handhaving tegen o.a. diefstal, mensenhandel, drugsgebruik en dat voor de wet iedereen gelijke rechten en plichten heeft. Dat zijn geen specifieke belangen van een bepaald groepering maar een gemeenschappelijk belang voor de hele Schiedamse gemeenschap. Dat zal helpen om in onderlinge vrede samen op te kunnen blijven trekken en zo deze stad op te bouwen.

Daarom is het verontrustend dat steeds meer kiezers hun stem uitbrengen voor een specifiek belang. Uiteraard zijn sommige partijen meer voor bomen, duurzaamheid, studenten, onderwijs, armoedebestrijding of ondernemers. Maar gelukkig gaan alle partijen over al deze onderwerpen hoewel dat nog niet voor elke partij zo duidelijk is. In hun partijnaam lijken sommige uitsluitend oog te hebben voor één specifiek belang of één groepering. Bijv. de Ouderenpartij  en het Algemeen Ouderen Verbond. Dat het AOV al enkele raadsperioden mee bestuurt en op sterkte is gebleven toont de veerkracht, betrokkenheid en draagkracht aan van een meedenkende achterban. Zij hebben in de voorgaande raadsperioden over alle aspecten van het stadsbestuur meegedacht. Alle andere partijen hebben even zo goed mede zorg gedragen voor de gerechtvaardigde wensen van ouderen.

Wij vertegenwoordigen in deze raad op gelijkwaardige wijze alle Schiedammers zonder aanzien van de persoon. Wanneer we over gelijkwaardigheid nadenken dan is er binnen de kaders van de Nederlandse rechtstaat alle ruimte voor Islamitische politieke partijen om hun bijdragen te leveren en te integreren in de Nederlandse samenleving. Zij kunnen evenmin als de Christelijke politieke partijen hun specifieke Islamitische godsdienstige belangen in de gemeenteraad kwijt. Dat hoeft ook niet want er is vrijheid van vereniging zodat in de moskeeën hun geloof beleden en het kalifaat beleefd kan worden. Een keuze voor een islamitische politieke partij is naar ons oordeel echter geen gezonde ontwikkeling voortvloeiende uit het integratieproces maar een gevolg van het consequent meer prioriteit geven aan een van hun nationaliteiten. Christenen, aangesproken als mensen van het Boek zullen altijd op gelijkwaardige wijze meeDENKen en naar anderen luisteren.

Als mensen van het Boek weten we dat je geen twee heren tegelijkertijd op gelijkwaardige kunt dienen. Je zult altijd meer toegewijd zijn aan de een en de ander zal daarom nooit volledig aan je wensen kunnen voldoen.  Alle volksvertegenwoordigers ook uit een Islamitische politieke partij zullen echter op gelijkwaardige wijze de belangen van alle Schiedammers moeten behartigen, van alle minderheden zelfs de Joodse. Wanneer echter in de raadszaal het uitdragen van het kalifaat voor DENK een hoofdzaak wordt dan zagen zij daarmee de tak af waarop zij nu zelf zitten. Ik zal met hen mee blijven denken en zal tijdens de raadsvergaderingen steeds dit petje opzetten wanneer zij naar mijn oordeel aan het zagen zijn. Deze pet past ons overigens allemaal en je kunt hem zelfs op je eigen maat afstellen. Ik bied u allen er hierbij één aan.

Kies voor Schiedam! Laat zo je stem hier en nu tellen.

Robert Berns, fractievoorzitter de CU-SGP

« Terug

Reacties op 'Speech bij de installatie van de raadsleden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.