Stadserfcomplex: van station naar binnenstad

STADSERF20200505_220155.jpgwoensdag 10 maart 2021 20:00

Hoe mooi zou het zijn om in 2025 alle Schiedammers een stadstheaterplein cadeau te geven. Schiedam viert dan dat het 750 jaar geleden stadsrechten ontving. We zijn trots op die historie binnen onze gemeentegrenzen. De historische karakteristieken van Huis te Riviere, een open verbinding naar en langs de Schie en het zicht op het Proveniershuis, de brug, de molen en de Doelen vormen de entree waaruit onze stad, en haar binnen- en buitenhavens, verder verkend kunnen worden. Met een theatrale entree en groene verblijfplek voegen we waarden toe die nu gemist worden. Het Stadserfcomplex is dan niet langer een obstakel, maar als ontmoetingsruimte en verblijfsgebied een aantrekkelijke verbindende schakel geworden naar de binnen- en buitenhavengebieden. Het theater zou het theaterplein kunnen beheren en exploiteren. 

In de Raad van 2 februari werd het stadscomplex besproken, en haar rol in de verbinding van het station met de stad. De ChristenUnie-SGP fractie gaf hierin haar zienswijze op de voorgestelde plannen.

Woningen kunnen een obstakel vormen voor de loop van het station langs de Schie of over de Singel om op het theaterplein te komen. Door de sloop van bouwdeel 1 tot de eerste twee etages te beperken, zou je een loop onderdoor kunnen realiseren. De vraag is of de wethouder in het nadere onderzoek zou willen meenemen dat de loop langs de theatergevel aan beide zijden in zekere mate open dient te blijven, zodat je op meerdere manieren op het stadstheater plein kan komen. Stedenbouwkundig is het namelijk van belang dat de gevels van de te bouwen woningen aansluiten bij het karakter van de bebouwing eromheen. Het kan daarom van meerwaarde zijn wanneer de architect de verbinding blijft zoeken met het historische karakter. 

De wethouder bleek bereid om in het onderzoek mee te nemen of het archief tijdelijk in één van de panden van het gemeentelijk vastgoed zou kunnen worden ondergebracht. De huidige klimaatinstallatie voldoet niet aan de wettelijk gestelde eisen en zal vernieuwd moeten worden. Dan is dit ook het moment om te onderzoeken of het archief beter elders geplaatst kan worden, bijvoorbeeld naar leegstaande kantoorpanden. Voor de bibliotheek bleek uitplaatsing namelijk ook succesvol. De vraag is echter of de wethouder eveneens hiertoe bereid is.
De wethouder vond het jammer, dat deze fractie in de oordeelsvorming tegen leek te zijn. De woonfunctie kan andere functies gaan overschaduwen. Wanneer daar doelbewust rekening mee gehouden wordt, moet de wethouder opnieuw worden teleurgesteld: dan zal deze fractie voor stemmen. Gepaste aandacht voor de genoemde bezwaren zou daarom niet te veel gevraagd moeten zijn.

« Terug