Op bezoek bij de statenfractie

PZH_groot_jpg-2.jpgdinsdag 24 december 2019 15:02

Robert Berns was afgelopen najaar te gast bij de fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland. ChristenUnie & SGP zitten hier na de afgelopen verkiezingen met nog 4 partijen in het bestuur van de provincie, en is in de provinciale staten samen met 5 zetels vertegenwoordigd.
Na zijn bezoek aan de fractievergadering van 11 november werden Robert Berns enkele vragen gesteld.

U was even te gast bij onze fractie. Welke indruk hebt u gekregen?

“De fractie is een team dat op elkaar ingespeeld raakt en alert reageert op wat er in de Staten speelt. Dat maakt dat hun focus open is, maar soms wat meer op elkaar en intern gericht is.”

Wat is de problematiek van jullie regio?

”Schiedam heeft onevenredig veel sociale woningen en de overloop vanuit Rotterdam is groot, waardoor ons sociale programma overbelast dreigt te raken. Andere gemeenten in de regio waren traag om sociale woningen te bouwen. En vliegveld Zestienhoven -de RTHA- kan nog steeds meer vluchten toestaan. Geluidhinder en (ultra)fijnstof vormen reële gezondheidsrisico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft eind 2018 de normen om slaapverstoring rond vliegvelden te verminderen aangescherpt, net als de waarden voor (ultra)fijnstof. Het huidige Luchtvaartbesluit biedt burgers en lokale overheden geen houvast om de overlast aan te pakken. Schiphol bepaalt langs diverse wegen wat er in het luchtruim in onze regio plaatsvindt.“

Wat kan Zuid-Holland voor jullie doen?

”De Commissaris van de Koning heeft in zijn functie als Rijksheer naar Schiedam geluisterd. De provincie heeft nu met onze buurgemeenten afspraken gemaakt over het aantal sociale woningen dat zij de komende jaren moeten bouwen. De provincie gaat dit controleren en zal bestemmingsplannen niet goed keuren als gemeenten zich niet aan de afspraken houden. En het Luchtvaartbesluit uit 1958 is aan modernisering toe. Het is nu tijd om de bestuurlijke tekortkomingen aan te pakken en echte klachten serieus te nemen.”

Kijkt u na dit bezoek anders tegen het Statenwerk aan?

”Er zit meer dynamiek in dan ik verwachtte.”

Hebt u nog een tip voor de raadsleden, of voor de Statenfractie?

”Door “framing” kunnen Statenleden te ver van de feitelijke gemeentelijke situaties afstaan. Waar het knelt doen Statenleden er goed aan het veld in te gaan om hun eigen oordeel te vormen. De fractie kan daarmee de gedeputeerde meer grond onder de voeten geven.”

« Terug