ChristenUnie-SGP stelt kritische vragen bij vergunning bordeel

Sold for sex.jpgdinsdag 20 februari 2018 22:31

De ChristenUnie-SGP heeft een tiental kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de gang van zaken en communicatie rond het verlenen van een vestigingsvergunning voor een “normale” seksinrichting (legaal bordeel) aan de van Vlissingenstraat in de ‘s-Gravelandsepolder. Bedrijven en bewoners uit de omgeving klagen dat deze kwestie niet tijdig en op de juiste wijze met hen is gecommuniceerd. Naar aanleiding hiervan zijn al meer dan 240 bezwaarschriften ingediend.

Ook de gemeenteraad is niet actief door B&W bij deze gevoelige kwestie betrokken. De ChristenUnie-SGP heeft hierover zowel schriftelijke als mondelinge vragen gesteld. Behalve over de gebrekkige communicatie met burgers gingen deze ook over hoe de veiligheid voor prostituees kan worden gegarandeerd en of er ook een uittredingsprogramma voor hen komt.

In de beantwoording in de raadscommissievergadering van 20 februari beroept B&W zich op de bevoegdheden van het college en de vastgestelde procedure hiervoor, maar gaat voorbij aan de vraag of hiermee de gemeenteraad en in feite ook de Schiedamse bevolking niet buiten spel zijn gezet. In één van de antwoorden vermeldt het college: “In het overleg met de voorzitters van de verschillende belangenverenigingen van 13 februari jl. heeft de burgemeester geconstateerd dat de communicatie over deze aanvraag en over de procedure beter en vooral actiever en minder procedureel had gekund.”  We wachten nu de reacties op de bezwaarschriften af.

zie ook het bericht in het AD hierover. 

« Terug