Vragen

Openstaande vragen

11 november 2014: branchevreemde producten bij winkels met ontheffingsvergunning

Beantwoorde vragen

18-11-2014: Vragen over opvang verwarde personen

22-10-2014: Vragen over laaggeletterdheid

02-06-2014: Vragen over artikel cruiseschip in zicht

Stand van zaken rond de Natuurmonitor Schiedam

natuurmonitormaandag 02 februari 2015 09:57 In de periode 2008-2010 is de eerste Natuurmonitor Schiedam opgesteld. De Natuurmonitor verschafte inzicht in de stand van de Schiedamse natuur op dat moment. Die inventarisatie 2010 is als nulmeting voor Schiedam aan de gemeenteraad aangeboden. lees verder

Toetsing herplantplan A4

A4_Schiedammaandag 02 februari 2015 09:39 Het herplantplan rond het tunneldak van de A4 is een bevoegdheid van het college. De rol van de gemeenteraad is hierin het toetsen of collegebesluiten conform de beleidsuitgangspunten genomen zijn. lees verder

Christenunie-SGP ziet kansen voor toerisme in Schiedam

cruisschipmaandag 14 april 2014 16:01 De Christenunie-SGP is van mening dat Schiedam een stad is die er zijn mag. Met onder andere de schitterende historische binnenstad en de geschiedenis als brandersstad heeft Schiedam veel potentie om een toeristische trekpleister te worden. De Christenunie-SGP ziet dan ook kansen in de verwachte verdubbeling van het aantal toeristen dat met cruiseschepen langs Schiedam vaart en op enkele vaarminuten met de watertaxi afmeert in Rotterdam. lees verder