Kandidaten 2018-2022

1. Robert Berns

 • Ik ben 11 jaar geleden, naar aanleiding van het politieke geharrewar, met enkele Schiedammers elke week een uur gaan bidden voor deze stad en het bestuur. Omdat we “LEVEN VOOR U”  verwachten we “Leven voor een stad die leeft.” Na 7 jaar deed de ChristenUnie samen met de SGP in 2014 mee met de gemeenteraadsverkiezingen. We kregen, misschien wel mede dankzij uw steun, de 35ste en laatste (rest-)zetel.
  We hebben nu 4 jaar bijgedragen aan de bestuurlijke rust en opbouw van de stad, zodat door college en gemeenteraad veel werk verzet kon worden. De uitslag van de landelijke verkiezingen in Schiedam geeft een groei van ca. 35% aan in de bekendheid van en waardering voor de CU en de SGP. Ook het vertrouwen in het stadsbestuur is in deze periode gegroeid.
  Daarom wil ik me D.V. nog een periode inzetten voor het raadswerk en u en mijn Schepper daarmee dienen. De steunfractie en het draagvlak voor de CU en de SGP wordt sterker zodat ik de taken te zijner tijd over kan dragen. 

2. Sjaak van Roest

 • Mijn naam is Sjaak van Roest. Ik ben een geboren en getogen Schiedammer. Ik ben geboren op 20 september 1958 in het toenmalige Gemeenteziekenhuis.

  Ik ben sinds 22 oktober 1982 gelukkig getrouwd met Monique van der Velden. Samen zijn we de gelukkige ouders van vijf kinderen en de grootouders van acht kleinkinderen, met nog een negende op komst.

  Ik ben al jaren lid van de SGP. Dus toen men mij vroeg om mijzelf, samen met de ChristenUnie, in te gaan zetten voor de partij heb ik daarin toegestemd. We hebben niet heel veel CU/SGP-ers in Schiedam maar ik vind het een eer om hun kleine getal te vertegenwoordigen.

  Wat mij aanspreekt in het programma van CU/SGP is het duidelijke Pro-life geluid maar ook de sociale bewogenheid met onze medemens. Daarbij komt dat deze wereld niet van ons is en dat we als goede rentmeesters ons hebben te gedragen om zo voor hen die na ons komen een aarde na te laten waar in het goed leven is. Om te LEVEN tot eer van onze Schepper!

3. Maarten Clement

 • Ik woon sinds 1998 in Schiedam (eerst in de Gorzen en nu in het Nassaukwartier) en ben getrouwd en vader van vier kinderen.

  Ik zet me in voor de ChristenUnie-SGP omdat ik hiermee iets concreet hoop te maken van de christelijke waarden en ook omdat ik me betrokken voel bij het welzijn van de mensen in deze stad.

  Ik wil me o.a. inzetten voor zaken die te maken hebben met een gezonde leefomgeving, bewust omgaan met energie, grondstoffen en geld, maar ik wil me ook inzetten voor de kansarmen.

4. Gerrit de Graaf

 • Door mijn huwelijk met een geboren en getogen Schiedamse kwam ik in 1988 in deze stad terecht.
  Rechts christelijke politiek bleek zo goed als uit deze stad verdwenen. Dat verbaasde me voor een stad met toch zo’n 78000 inwoners. Dit heeft me ruim 4 jaar geleden doen besluiten om me als SGP-er in te zetten voor de toen nieuw gevormde CU-SGP fractie.
  Dankbaar en verwonderd waren we toen we een raadszetel mochten krijgen.
  Naast het feit dat Bijbelse normen en waarden onze drijfveer zijn en blijven is er oog voor alle Schiedammers zonder aanzien des persoons.
  Onze prachtige stad heeft veel uitdagingen waar we als CU-SGP graag onze schouders onder zetten.
  Helpt u mee? We rekenen graag opnieuw op uw steun!
  Tot Uw dienst!

   

5. Kees Struik

 • Ik ben 66 jaar (en getrouwd met Toke. We hebben 4 kinderen.) Heel mijn werkzame leven was ik predikant en nog steeds ben ik leider van uitvaartdiensten voor niet-kerkelijke mensen.

  Al jarenlang lid van de ChristenUnie, maar een klein jaar van de steunfractie van de afdeling Schiedam. Dat biedt mij de gelegenheid mijn steentje bij te dragen aan de campagne voor een of meer zetels in de gemeenteraad. Ik vind het namelijk belangrijk, dat daarin  de boodschap van de ChristenUnie met betrekking tot omzien naar de Schepper en Zijn schepping in al haar bonte verscheidenheid zijn politieke vertaling krijgt. Daarnaast wil ik graag, met de andere leden  van de steunfractie, de fractievoorzitter van de nodige input voorzien.

6. Eetze de Boer

 • .

7. Hilda Winters

 • Ik, Hilda Winters, woon ruim 15 jaar in Schiedam. Om hier samen met vele anderen fijn te kunnen wonen is het van belang dat deze stad goed wordt bestuurd. Als burgers kunnen we daarover meedenken. Dit doe ik graag, om zo oog te hebben niet alleen voor de wensen van de korte termijn, maar ook mee te denken over de ontwikkelingen op de langere termijn. Geld kan immers maar één keer worden uitgegeven. Dus het is van belang om hier goede keuzes in te maken. Keuzes die het belang dienen van jong en oud, rijk en arm, gezond en ziek maar ook van zaken die we nu niet zien maar straks misschien wel ervaren. Denk aan de luchtkwaliteit, toekomstige vervoersstromen (weg, spoor en lucht) en veranderend winkel- en consumptiegedrag. Vanuit de steunfractie van de ChristenUnie-SGP heb ik me daar in de afgelopen 4 jaar voor ingezet. Graag willen we onze zetel in de raad dan ook continueren om de stad gezond te laten leven.

8. Marinus de Boed

.

9. Arno Stam

 • Als geboren (1965) en getogen schiedammer mag ik een bijdrage leveren binnen de steunfractie van de CU/SGP en daarmee, hoe beperkt misschien ook, aan het vormgeven van onze stad.
  Wat ik daarbij belangrijk vind is een sober maar solide financieel beleid, gelijkheid voor alle burgers, zorg voor de zwakkeren in de maatschappij en een leefbare stad voor iedereen die daaraan positief wil bijdragen.
  Vanuit de overtuiging dat we verantwoordelijkheid hebben gekregen om verantwoord met elkaar en met onze omgeving om te gaan wil ik daar dan ook graag een steentje aan bijdragen.
  Concreet hecht ik waarde aan een schone en bereikbare woonomgeving waarin we ons met een gevoel van veiligheid kunnen bewegen.
  Omdat de gemeente daarin door vorm- en regelgeving een bepalende rol speelt vind ik het fijn om te constateren dat we daar als CU/SGP richting kunnen wijzen en ook daadwerkelijk mede richting aan kunnen geven.

10. Wim Blijdorp

 • .