Kiezers bedankt!

kiezers_bedanktvrijdag 23 maart 2018 21:38

Een bedankje aan u is hier op zijn plaats, nu vrijdag 23 maart officieel is vastgesteld dat de CU-SGP opnieuw een zetel in de gemeenteraad van Schiedam heeft verkregen. Als fractie zijn we dankbaar voor dit nieuwe mandaat van Godswege. Het aantal stemmers is toegenomen maar ook het aantal CU-SGP stemmers (nu 707). Dat is voor ons een bemoedigende steun in de rug om de inhoudelijke bijdragen op basis van Bijbelse waarden te leveren en met de andere raadsleden bestuurlijke verantwoordelijkheden voor alle Schiedammers te dragen.
De waarde van uw steun in de gebeden zal eens blijken, mede daardoor blijkt de CU-SGP levensvatbaar in en voor Schiedam.
Nogmaals, dank u wel voor uw belangstelling tijdens de verkiezingen.

« Terug